H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

The electricity market

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται οι ειδικότεροι θεσμοί και κανόνες που διέπουν την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε ενωσιακό επίπεδο, μελετάται η διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο, και υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, εξετάζεται ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν ακόμη οι σχέσεις μεταξύ των εταιριών που εμπλέκονται στην κάθετη αλυσίδα των δραστηριοτήτων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής, αφενός, καθώς οι σχέσεις των εταιριών διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον τελικό καταναλωτή (βιομηχανία και νοικοκυριά), αφετέρου. Σε διασυνοριακό επίπεδο, έμφαση δίνεται στα διακρατικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην συμβατότητα και διασύνδεση των δικτύων δύο ή περισσοτέρων χωρών.