Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Exploration, Extraction and Production of Hydrocarbons

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις λεγόμενες δραστηριότητες «upstream» στον τομέα των υδρογονανθράκων. Αναλύει όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιγράφει τις μεθόδους εκμετάλλευσής τους, εξετάζει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάθεση των συμβάσεων και αναλύει τις ειδικότερες συμβάσεις που συνάπτονται με την ενεργειακή βιομηχανία με αντικείμενο την έρευνα, την εξόρυξη και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου (Lease Agreements και Production Sharing Agreements).