Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών υποδομών

Design, Construction, Operation and Maintenance of Energy Infrastructure

Το μάθημα αυτό αφορά στην κατασκευή ενεργειακών υποδομών, που καλύπτει τις τεχνικές φάσεις του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης. Μελετά το τεχνικό αντικείμενο και τους συμβαλλομένους κάθε φάσης υλοποίησης μιας ενεργειακής υποδομής (owner, project manager, construction manager, designer, contractor, subcontractor, supplier, κ.ο.κ.). Μελετά ακόμη τις συμβάσεις υλοποίησης κάθε φάσης (design contract, project management agreement, construction contract, κλπ.), με έμφαση στη σύμβαση παραχώρησης της μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και εκμετάλλευσης ενός ενεργειακού έργου (concession agreement).