Διπλωματικές Εργασίες 2017

 1. Γκιθκοπούλου Π. Κατερίνα, Ο νομοθετικός περιορισμός των μέτρων ενίσχυσης των Α.Π.Ε. στην εθνική και διεθνή νομολογία,2017.
 2. Γουλάπτση Μαρία, Οδηγός Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, 2017.
 3. Ζαμανίδου Αφροδίτη, Διερεύνηση ενεργειακής αυτονομίας μη διασυνδεδεμένων νήσων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε θαλάσσιο περιβάλλον, 2017.
 4. Θεολόγη Στυλιανή, Ευρωπαϊκή Πολιτική για την ασφάλεια εφοδιασμού του φυσικού αερίου: Διευρωπαϊκά και ελληνικά δίκτυα μεταφοράς onshore – offshore (αγωγοί φυσικού αερίου και πλοία LNG), 2017.
 5. Καραβιδοπούλου Αλεξάνδρα, Κριτήρια αξιολόγησης για την μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία, 2017.
 6. Καφρίτσα Βασιλική, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Πλωτού Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου: Η περίπτωση της Μυκόνου,2017.
 7. Κουϊτώρου Λυδία – Βερόνικα, Η κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης στον τομέα της Ενέργειας: Η Πρακτική της Επιτροπής στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 2017.
 8. Κουλουμδούρη Ρωξάνη, Οι Συμβάσεις Παραχώρησης των Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 με έμφαση στις ομοιότητες και διαφορές τους, 2017.
 9. Κουρουμπλής Απόστολος, Χωροθέτηση χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη περίπτωσης της Π.Ε. Μαγνησίας, 2017.
 10. Κυανίδης Φίλιππος, Δυνατότητες και μοντέλα ανάπτυξης Φο.Σ.Ε. στα Πλαίσια των εναρμονισμένων με το Target Model νέων αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ευρωπαϊκή Εμπειρία, 2017.
 11. Μαρκουτσά Μαρία, Υφιστάμενο καθεστώς, προοπτικές και δυναμική κυματικής ενέργειας στην Ευρώπη, 2017.
 12. Μπακρατσά Χρυσή, Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου, 2017. (Video)
 13. Μπαρμπαγιάννη Γ. Αναστασία, Συγκεντρώσεις ενεργειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ, 2017.
 14. Μπινοπούλου Χρυσάνθη, Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που εγκυμονεί η μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης και η συμβολή των πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, 2017.
 15. Παπαγιάννης Α. Κωνσταντίνος, Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί, 2017.
 16. Παπαϊωάννου Ειρήνη, Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Θεσμικά Ζητήματα, 2017.
 17. Πετρόπουλος Ιωάννης, Εμπόριο Ρύπων: Το Αμερικανικό Σύστημα Cap and Trade, 2017.
 18. Ρίζου Στελίνα, Βιοκλιματική και Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Η περίπτωση ενός πολυχώρου αγοράς και εστίασης στο Βόλο, 2017.
 19. Σαμόλη Αναστασία Μάχη, Περιβαλλοντικά Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη στον Τομέα των Ενεργειακών Υποδομών σε εθνικό Και ευρωπαϊκο επίπεδο, 2017.
 20. Σούρλας Δημήτριος, The perspective of penetration of Natural Gas in Greece, 2017.
 21. Τάκα Ευγενία, Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια- η περίπτωση των σχολικών κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμογής: Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γ.Ε.Λ. Δ. Ε. Νεάπολης, Δ. Νεάπολης- Συκεών, 2017.
 22. Τσανακτσίδης Δημήτριος, Διερεύνηση της δυνατότητας εμπορευματικής εξυπηρέτησης του ενεργειακού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με το σιδηρόδρομο, 2017.
 23. Τσιτλακίδου Δ. Ευανθία, Νομοθετική και Συμβατική ρύθμιση των διαδικασιών εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, 2017.
 24. Χαλατσάκος Οδυσσέας, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Τεχνολογίες και ρυθμιστικό πλαίσιο, 2017
 25. Χατζηκυριακίδης Π. Γεώργιος, Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων από Τεχνικής, Οικονομικής και Γεωστρατηγικής Άποψης, για την παροχέτευση Υδρογονανθράκων από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 2017.