Τάξη 2017-2018

Εισακτέοι

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ
1 Απταλίδου Φωτεινή Γιαννόπουλος Αναστάσιος
2 Γεωργιάδης Ιωάννης Γκανούδη Πολυξένη
3 Γρηγοριάδης Αχιλλέας Γραικού Μακεδονία
4 Καλογιάννης Ιωάννης Ευθυμιάδης Στέφανος
5 Λαζάρου Αναστάσιος Κούκου Αικατερίνη- Μαρία
6 Λαμπάκης Δημήτριος Λασκάκης Επαμεινώνδας
7 Μαρκοπούλου Αικατερίνη Μυζιθράς-Γρηγοράκος Δημήτριος
8 Μαυράκη Σπυριδούλα Παπαργύρη Ελένη
9 Μούλιας Νεκτάριος Ρομπότης Φώτιος
10 Μυτιλήνου Ιωάννα-Μαρία Σπυριάδου-Θεοδωρίδου Στεφανία
11 Σισμανίδης Αρχοντής Τζήμα Αλεξάνδρα
12 Σταμπουλή Αικατερίνη-Κωνσταντίνα Τραμουντάνα Χρυσάνθη
13 Χαραλαμπίδης Αναστάσιος Τσαΐρας Βασίλειος
14 Χατζημπαλόγλου Κύριλλος