ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕ 6.10.2016

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Εισαγωγικό Μάθημα
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Εισαγωγικό Μάθημα

ΠΑ 7.10.2016

α. Δημοσθένης Λέντζης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεσμικά στοιχεία
β. Δημοσθένης Λέντζης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εσωτερική αγορά

ΣΑ 8.10.2016

α. Παναγιώτης Λογγινίδης, Εξωτερική ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.
Case study: «Ουκρανία» – Παρεμβαίνει η κα Catherine Karmàzina, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου I.I. Mechnikov της Οδησσού
β. Λιάνα Γούτα, Ενεργειακή Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις

ΠΕ 13.10.2016

α. Δήμος Αγγελίδης, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές
β. Εύα Λουκογεωργάκη, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές

ΠΑ 14.10.2016

α. Εύα Λουκογεωργάκη, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές
β. Εύα Λουκογεωργάκη, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές

ΣΑ 15.10.2016

α. Δήμος Αγγελίδης, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές
β. Δήμος Αγγελίδης, Θαλάσσιες Ενεργειακές Υποδομές

ΠΕ 20.10.2016

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Contracting for Energy Infrastructure Projects
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Contracting for Energy Infrastructure Projects

ΠΑ 21.10.2016

α. Γιώργος Μάτσος, Δημόσιες Συμβάσεις
β. Γιώργος Μάτσος, Δημόσιες Συμβάσεις

ΣΑ 22.10.2016

α. Θεοδώρα Ζιάμου, Δημόσιες Συμβάσεις
β. Θεοδώρα Ζιάμου, Δημόσιες Συμβάσεις

ΠΕ 3.11.2016

α. Γιώργος Μάτσος, Δημόσια Έργα, Δημοσιονομικά Ζητήματα
β. Δήμητρα Βαγιωνά, Χωροθέτηση ενεργειακών έργων και υποδομών

ΠΑ 4.11.2016

α. Δήμητρα Βαγιωνά, ΜΠΕ
β. Δήμητρα Βαγιωνά, ΜΠΕ

ΣΑ 5.11.2016

α. Θεοδώρα Ζιάμου, ΜΠΕ
β. Θεοδώρα Ζιάμου, ΜΠΕ – Χωροταξικά ζητήματα

ΠΕ 10.11.2016

α. Γιώργος Μάτσος, Δημόσιες Συμβάσεις
β. Γιώργος Μάτσος, Δημόσιες Συμβάσεις

ΠΑ 11.11.2016

α. Σοφία Παπαλεξίου, Αδειοδοτήσεις ενεργειακών έργων
β. Σοφία Παπαλεξίου, Αδειοδοτήσεις ενεργειακών έργων

ΣΑ 12.11.2016

α. Κατερίνα Ηλιάδου, Αδειοδοτήσεις ενεργειακών έργων
β. Κατερίνα Ηλιάδου, Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΠΕ 17.11.2016

α. Κώστας Χατζηκώστας, Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Η διαφθορά στις διεθνείς συναλλαγές
γ. Προβολή ταινίας: SYRIANA

ΠΑ 18.11.2016

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Διακρατικά έργα ενεργειακών υποδομών
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Διακρατικά έργα ενεργειακών υποδομών

ΣΑ 19.11.2016

α. Αλεξάνδρα Σδούκου, Διακρατικοί Αγωγοί Πετρελαίου και Φ. Αερίου
β. Αλεξάνδρα Σδούκου, Διακρατικοί Αγωγοί Πετρελαίου και Φ. Αερίου

ΠΕ 24.11.2016

α. Γιώργος Μανώλης, Χάραξη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
β. Γιώργος Μανώλης, Χάραξη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

ΠΑ 25.11.2016

α. Αλεξάνδρα Σδούκου, Διακρατικοί Αγωγοί Πετρελαίου και Φ. Αερίου
40λεπτη παρέμβαση με skype του τ. Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη
β. Αλεξάνδρα Σδούκου, Διακρατικοί Αγωγοί Πετρελαίου και Φ. Αερίου

ΣΑ 26.11.2016

α. Μιχάλης Κοντογιώργης, Δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου
β. Μιχάλης Κοντογιώργης, Δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

ΠΕ 1.12.2016

α. Λάζαρος Θεοδωρίδης, Εγκατάσταση Υποθαλάσσιων Καλωδίων μεταφοράς Η/Ε
β. Λάζαρος Θεοδωρίδης, Εγκατάσταση Υποθαλάσσιων Καλωδίων μεταφοράς Η/Ε

ΠΑ 2.12.2016

α. Χάρης Συνοδινός, Δίκτυα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
β. Χάρης Συνοδινός, Δίκτυα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΑ 3.12.2016

α. Μαρία Δόση-Σίββα, Ασφάλεια τεχνικών έργων & εγκαταστάσεων
β. Τίμος Κοσμίδης, Ζητήματα Αδικοπρακτικής Ευθύνης

ΠΕ 8.12.2016

α. Ιωάννης Νικολαΐδης, Ασφαλής λειτουργία ενεργειακών υποδομών
β. Ιωάννης Νικολαΐδης, Ασφαλής λειτουργία ενεργειακών υποδομών

ΠΑ 9.12.2016

α. Θεοδώρα Ζιάμου, Ζητήματα εκτέλεσης των συμβάσεων κατασκευών
β. Θεοδώρα Ζιάμου, Ζητήματα εκτέλεσης των συμβάσεων κατασκευών

ΣΑ 10.12.2016

α. Θεοδώρα Ζιάμου, Η σύμβαση σε κρίση
β. Θεοδώρα Ζιάμου, Επίλυση διαφορών

ΠΕ 15.12.2016

α. Τίμος Κοσμίδης, Ζητήματα νομικής ευθύνης
β. Τίμος Κοσμίδης, Ζητήματα νομικής ευθύνης

ΠΑ 16.12.2016

α. Τίμος Κοσμίδης, Ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης
β. Τίμος Κοσμίδης, Ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης

ΣΑ 17.12.2016

α. Πέτρος Σαββουλίδης, Project Management
β. Πέτρος Σαββουλίδης, Claims Management
ΠΕ 12.1.2017

α. Άννα Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Ενέργεια και Περιβάλλον
β. Άννα Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Ενέργεια και Περιβάλλον

ΠΑ 13.1.2017

α. Θεοφάνης Καραμπάς, Κλιματική αλλαγή
β. Δήμητρα Μάνου, Το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της κλ. αλλαγής

ΣΑ 14.1.2017

α. Αλεξάνδρα Σδούκου, Το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ
β. Αλεξάνδρα Σδούκου, Το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ

ΠΕ 19.1.2017

α. Δήμος Αγγελίδης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε θαλάσσιο περιβάλλον
β. Εύα Λουκογεωργάκη, Υποδομές Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΠΑ 20.1.2017

α. Εύα Λουκογεωργάκη, Υποδομές Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
β. Εύα Λουκογεωργάκη, Υποδομές Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΣΑ 21.1.2017

α. Κώστας Γεωργιάδης, Θεμελιώσεις υπεράκτιων ανεμογεννητριών
β. Κώστας Γεωργιάδης, Ενεργειακές γεωτεχνικές κατασκευές

ΠΕ 26.1.2017

α. Σοφία Παπαλεξίου, Ηλιακή Ενέργεια
β. Σοφία Παπαλεξίου, Ηλιακή Ενέργεια

ΠΑ 27.1.2017

α. Σοφία Παπαλεξίου, Υδροηλεκτρικά
β. Βασίλης Λάμπος, Γεωθερμία

ΣΑ 28.1.2017

α. Πετρούλα Κίτσου, Βιομάζα – Βιοκαύσιμα
β. Επίσκεψη στη μονάδα παραγωγής Η/Ε από βιομάζα της
«Βορειοελλαδική Αειφορία Α.Ε.» στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης