ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΠΑ 3.2.2017

α. Αθανάσιος Σταμούλης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου Θερμοκηπίου
β. Hala Hadi, Oil and Gas Sector in Iraq

ΠΕ 23.2.2017

Εκδήλωση με προσκεκλημένο τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν κ. Rahman Mustafayev, με αφορμή το βιβλίο του «Το Αζερμπαϊτζάν ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις 1918-1920».

ΠΕ 2.3.2017

α. Τιμολέων Κοσμίδης, Υδρογονάνθρακες, Εισαγωγή
β. Τιμολέων Κοσμίδης, Υδρογονάνθρακες, Θεσμικό πλαίσιο

ΠΑ 3.3.2017

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Kavala Oil και περίπλους της πλατφόρμας βορείως του Πρίνου. Εκπαίδευση από στελέχη της Kavala Oil, τον κ. Δήμο Αγγελίδη και την κα Εύα Λουκογεωργάκη.

ΣΑ 4.3.2017

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Η συμβατική και νομοθετική ιστορία του Πρίνου
β. Τιμολέων Κοσμίδης, Συμβάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

ΠΕ 9.3.2017

Τιμολέων Κοσμίδης, Η σύμβαση μίσθωσης (lease agreement)

ΠΑ 10.3.2017

α. Αλεξάνδρα Σδούκου, Κανονιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
β. Αλεξάνδρα Σδούκου, Αναζήτηση υδρογονανθράκων

ΣΑ 11.3.2017

α. Αλεξάνδρα Σδούκου, Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
β. Αλεξάνδρα Σδούκου, Το Κυπριακό μοντέλο. Συμβάσεις διανομής της παραγωγής υδρογονανθράκων (production sharing agreements)

ΠΕ 16.3.2017

α. Καλλιόπη Μήτκα, Το νομικό πλαίσιο της διεθνούς πώλησης – εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές (Σύμβαση της Βιέννης 1980, Incoterms, UCP)
β. Καλλιόπη Μήτκα, Θαλάσσιες μεταφορές

ΠΑ 17.3.2017

α. Καλλιόπη Μήτκα, Οδικές μεταφορές
β. Καλλιόπη Μήτκα, Σιδηροδρομικές μεταφορές

ΣΑ 18.3.2017

Λιάνα Γούτα, Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής Τροφοδοσίας

ΠΕ 23.3.2017

α. Γεώργιος Μάτσος, Το γενικό υπόβαθρο της εσωτερικής και διεθνούς εταιρικής φορολογίας στην ενέργεια
β. Γεώργιος Μάτσος, Ειδικά φορολογικά καθεστώτα στο δίκαιο της ενέργειας

ΠΑ 24.3.2017

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση από την κα Λιάνα Γούτα.

ΠΕ 30.3.2017

α. Γεώργιος Μάτσος, Το πετρέλαιο ως τελωνειακό αγαθό: Έννοιες και γενικοί κανόνες
β. Γεώργιος Μάτσος, Ειδικά ζητήματα διαμόρφωσης της αγοράς πετρελαιοειδών – Η λαθρεμπορία

ΠΑ 31.3.2017

Ιωάννης Νικολαΐδης, Παραγωγή Η/Ε από λιγνίτη

ΣΑ 1.4.2017

Δημήτρης Λουκάς, Δίκαιο και πρακτική του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

ΠΕ 6.4.2017

Παντελής Μπίσκας, Ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΑ 7.4.2017

Επίσκεψη στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Εκπαίδευση από τον κ. Ιωάννη Νικολαΐδη.

Διανυκτέρευση στη Φλώρινα.

ΣΑ 8.4.2017

Ιωάννης Καρδασόπουλος, Παρουσίαση της υπόθεσης «Ioannis Kardassopoulos v. The Republic of Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18»

Επίσκεψη και ξενάγηση στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Πολυφύτου Κοζάνης.

ΠΕ 27.4.2017

α. Σοφία Παπαλεξίου, Οικονομοτεχνική μελέτη ενεργειακών έργων
β. Εύα Τσουκαλίδου, Business Plan επιχειρήσεων

ΠΑ 28.4.2017

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Έννοια και μεταχείριση των ξένων επενδύσεων
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Εθνικοποιήσεις και άλλοι κίνδυνοι

ΣΑ 29.4.2017

α. Κυριάκος Μεζόπουλος, Οι βασικές λειτουργίες των αγορών ενέργειας. Αρχές, κανόνες, ρίσκα και αποδόσεις
β. Κυριάκος Μεζόπουλος, Το trading game στις αγορές ενέργειας

ΠΕ 4.5.2017

Γιώργος Ψαρουδάκης, Εταιρική χρηματοδότηση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων – εξαγορές και συγχωνεύσεις

ΠΑ 5.5.2017

Γιώργος Ψαρουδάκης, Χρηματιστήρια εμπορευμάτων και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΑ 6.5.2017

α. Παναγιώτα Πυρίδη, Ιδιωτικοποιήσεις και Ξένες Επενδύσεις
β. Παναγιώτα Πυρίδη, Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας

ΤΕ 10.5.2017

α. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Η εμπορική διαιτησία
β. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Η επενδυτική διαιτησία

ΠΕ 11.5.2017

α. Κλαίρη Πετρουτσάτου, Αξιολόγηση Επενδύσεων – Βασική Θεωρία
β. Κλαίρη Πετρουτσάτου, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στην Αξιολόγηση Επενδύσεων Ενέργειας

ΠΑ 12.5.2017

α. Κλαίρη Πετρουτσάτου, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στην Αξιολόγηση Επενδύσεων Ενέργειας
β. Κλαίρη Πετρουτσάτου, Εφαρμογή ΤOPSIS

ΣΑ 13.5.2017

Graham Terry – Constantinos Branis, Η τεχνική διαιτησία

ΠΕ 18.5.2017

Κωνσταντίνος Πασπαλάς, Παραγωγή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου από μηχανολογική άποψη

ΠΑ 19.5.2017

Κωνσταντίνος Πασπαλάς, Παραγωγή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου από μηχανολογική άποψη

ΣΑ 20.5.2017

Μιχάλης Κοντογιώργης, Δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

ΠΕ 25.5.2017

α. Ευμορφία Τζίβα, Αντώνης Μπούκαλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και αγορά φυσικού αερίου
β. Ευμορφία Τζίβα, Αντώνης Μπούκαλος, Το νομοθετικό και συμβατικό πλαίσιο για τη διανομή και παροχή φυσικού αερίου στην Ελλάδα

ΠΑ 26.5.2017

α. Ευμορφία Τζίβα, Αντώνης Μπούκαλος, Εταιρίες διανομής φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις και καταναλωτές
β. Ευμορφία Τζίβα, Αντώνης Μπούκαλος, Νομικά ζητήματα από συμβάσεις παροχής φυσικού αερίου – Νομολογιακά δεδομένα

ΣΑ 27.5.2017

Αλέξανδρος Λαγάκος, Εμπορία Φυσικού Αερίου

ΠΕ 1.6.2017

Δημοσθένης Λέντζης, Κρατικές ενισχύσεις

ΠΑ 2.6.2017

Κατερίνα Ηλιάδου, Η άσκηση δημόσιας επιχειρηματικότητας

ΣΑ 3.6.2017

Αλεξάνδρα Κουτογλίδου, Η επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. και των κρατών μελών της από τη σκοπιά των συμβάσεων προστασίας επενδύσεων και ελεύθερου εμπορίου

ΣΑ 10.6.2017

Χρήστος Ελευθεριάδης, Παραγωγή Η/Ε από πυρηνική ενέργεια