Προκήρυξη ακαδ. έτους 2017-2018

Προκήρυξη

PDF

Αίτηση εισαγωγής

WORD

Δίδακτρα

Για το ακαδ. έτος 2017-2018, τα δίδακτρα έχουν οριστεί στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση, ποσού 1.500 €, καταβάλλεται με την εγγραφή του κάθε φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, και η δεύτερη, ποσού 1.500 €, πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο.

Κανείς υποψήφιος που θα έχει γίνει δεκτός για να φοιτήσει στο μεταπτυχιακό, δεν θα μπορέσει να εγγραφεί στο μεταπτυχιακό, εάν δεν έχει προηγουμένως καταβάλει την πρώτη δόση των διδάκτρων εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από την διεύθυνση του μεταπτυχιακού με την επιστολή κοινοποίησης σε αυτόν των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Αυτό το ΔΠΜΣ “επιστρέφει” στους φοιτητές το ποσό που καταβάλλουν για να φοιτήσουν σε εξειδικευμένους διδάσκοντες, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, άρτια οργάνωση σπουδών, στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και υψηλό επίπεδο φοίτησης.

Εξάλλου, μόνον το 65% του ποσού των διδάκτρων αξιοποιείται στενά για την οργάνωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Με το υπόλοιπο 35% χρηματοδοτούνται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι δύο συνεργαζόμενες Σχολές και το Πανεπιστήμιο.