Συνεργασίες

Ευχαριστούμε τους κατωτέρω φορείς γιατί μας υποδέχονται για εκπαιδευτικές επισκέψεις στους χώρους τους και γιατί συνδράμουν το μεταπτυχιακό μας με στελέχη τους που διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών μας:

Βορειοελλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ

Θερμοκήπια Σαββίδη Α.Ε.